785true dots bottomright 170true false 800http://www.dedoorloper-ommen.nl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/white-square-1
  • 5000 slideright false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 slideright false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 slideright false 60 bottom 30
    Slide3

De vereniging

De vereniging

IJsvereniging De Doorloper Ommen is voortgekomen uit een fusie van  IJsvereniging Ommen met Schaatstrainingsgroep De Doorloper in 2005. De oprichting van de voormalige IJsvereniging Ommen dateert van 1969 en in 1990 werd de Schaatstrainingsgroep De Doorloper opgericht.
De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 40059559.

De vereniging heeft als doel het bevorderen en het beoefenen van het schaatsenrijden en wielrennen in welke vorm dan ook.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door o.a.:
– Lidmaatschap van de KNSB Gewest Drenthe/Overijssel en binnen dit KNSB verband organiseren van en deelnemen aan wedstrijden en schaats- evenementen,    opleidingen en andere activiteiten.
– Lidmaatschap (2016) van de Nederlandse Toerfiets Unie
– Het exploiteren en onderhouden van de natuurijsbaan en accommodatie in Het Laar te Ommen.
– Evenementen op het gebied van de schaatssport en in de zomerperiode wieler- en skeelersport te organiseren.
– Het verzorgen van schaatstraining onder leiding van goed opgeleide schaatstrainers voor alle leeftijdsgroepen.

De vereniging kent Algemene leden
Trainingsleden
Donateurs
Ereleden: De heer Egbert Boezelman
Mevrouw Jannie Schreur
De heer Frans Schreur
Mevrouw Betsy van Lenthe

Momenteel (2016) telt de vereniging ca. 2300 leden en seizoenkaartabonnees.

Voor informatie over lidmaatschappen wordt verwezen naar Lidmaatschappen (link)