Gedragsregels fietsen in groep

Gedragsregels toerfietsen                                                          26-3-2016

 

Er wordt als groep gereden, dus: ‘Samen uit, samen thuis!
Iedereen houdt zich aan de verkeersregels.
Er wordt geen afval op de weg of in de berm gegooid.
Het dragen van een helm is verplicht. 

Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is.
Na een bocht en/of lastige situatie, houden de voorste fietsers tempo in totdat de groep weer aaneengesloten is.
Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie.
Iedereen doet een deel van het kopwerk en krijgt daar ook de kans voor.
Als iemand het tempo niet aan kan wordt er gewacht en het tempo aangepast.

Bij twijfel rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk).
Obstakels (paal, gat) worden tijdig en duidelijk aangegeven door de voorste rijders en daarna doorgegeven.
Een kruising wordt als groep overgestoken.
In de bebouwde kom wordt het tempo aangepast aan de situatie.
Nooit abrupt van richting veranderen of remmen. 

Tekens in de groep  

STOPPEN: Voorrijder steekt linkerarm omhoog en roept “STOP”. Groep geeft roep door naar achter. 

WEG VRIJ: Voorrijder steekt linkerarm omhoog, wuift naar voren en roept “VRIJ”. Groep geeft roep door naar achter. 

RECHTDOOR: Voorrijder roept “RECHTDOOR”. Groep geeft roep door naar achter. 

AFSLAAN: Voorrijder steekt arm naar links of rechts en roept “LINKS” of “RECHTS”. Groep geeft roep door naar achter. Achterrijder steekt ook arm uit.  

OBSTAKEL RECHTS/INHALEN: Voorrijder roept “VOOR”. Groep geeft roep door naar achter.  

OBSTAKEL LINKS/TEGENLIGGER: Voorrijder roept “TEGEN”. Groep geeft roep door naar achter. 

OBSTAKEL IN/OP WEGDEK: Voorrijder roept naam obstakel en wijst ernaar. Groep geeft roep door naar achter. 

ACHTER ELKAAR RIJDEN: Voorrijder/achterrijder roept “RITSEN”. Groep geeft roep door en geeft ritsers de ruimte. 

INGEHAALD WORDEN: Achterrijder roept “ACHTER”. Groep geeft roep door naar voren