NFTU Lid

In het seizoen 2016-2017 zijn we als schaatsclub gestart met een fietsgroep aangesloten bij de NTFU.

Voor onze leden betekent het dat ze verzekerd zijn bij schade aan de fiets en persoonlijke eigendommen door een (onge)val, niet alleen tijdens de tochten maar ook als ze alleen of met clubgenoten gaan fietsen.
Fietsers worden door de secretaris aangemeld bij de NTFU en ontvangen van de NTFU een ledenpas.
Hiermee krijg je korting op het inschrijfgeld bij een officiële NTFU tocht. Daarnaast krijgen ze als lid ook het blad ‘Fietssport’.
Voor ons als club betekent het een vraagbaak voor kwaliteit en veiligheid en met 11 leden hebben we al een cursus ‘wegkapitein’ gevolgd. Onderwerpen als voorbereiding opbouw training, materiaalcontrole,helmplicht,regels en tekens in de groep en hoe te handelen bij ongevallen kwamen aan de orde. De cursus, gegeven door Paul van Dam (NTFU), werden 2 leerzame en prettige avonden.
Zie ook: Gedragsregels fietsen in groep