785true dots bottomright 170true false 800http://www.dedoorloper-ommen.nl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/white-square-1
 • 5000 slideright false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 slideright false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 slideright false 60 bottom 30
  Slide3

Informatie

Informatieblad voor schaatsers en fietsers 2017-2018 

IJsvereniging De Doorloper Ommen

Deze vereniging heeft als doel het schaatsenrijden in het algemeen te bevorderen en is daarom aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (K.N.S.B.).
IJsvereniging De Doorloper Ommen  kent 3 afdelingen: de Natuurijsbaan,  de Schaatstrainingsgroep en de Fietsgroep.
De Natuurijsbaan beheert en verzorgt de natuurijsbaan in Het Laar.
De Schaatstrainingsgroep (STG) biedt trainingsfaciliteiten aan verschillende categorieën schaatsers, die de schaatssport recreatief of wedstrijdgericht willen beoefenen.
De Fietsgroep organiseert fietsactiviteiten op verschillende niveaus zoals in groepsverband fietsen op 2 avonden, een voor- en najaarstocht en een midzomeravondtocht.
De vereniging is voor de fietsers aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie. (NTFU)

Trainingen

De ijstrainingen starten in oktober op de kunstijsbaan te Enschede en gaan door tot eind februari / begin maart bij het sluiten van de ijsbaan.
Er wordt geschaatst op de maandagavond in de publieksuren.

Recreatieschaatsen

Op dit moment zijn alle leden van de Schaatstrainingsgroep (STG) recreatieschaatsers.
Dit is de zogenoemde toergroep. De trainer deelt de schaatsers in naar vaardigheidsniveau, zodat aan iedereen aandacht besteedt kan worden.
Maandagavond is de vaste trainingsavond.
Opgave van lidmaatschap dient te geschieden bij de ledenadministratie

De vakantieperiodes en andere trainingsinformatie worden via de website www.dedoorloper-ommen.nl bekend gemaakt.

Aanvraag licenties, toer- en trainingskaarten

Vóór het begin van het nieuwe schaatsseizoen moeten toer- en trainingskaarten worden aangevraagd.

Licenties
Een licentie is nodig als je wedstrijden gaat schaatsen.
Ook degene die alleen een trainingskaart aanvraagt en geen wedstrijden gaat schaatsen heeft een licentie nodig.

De licenties moeten door de leden zelf aangevraagd worden bij de KNSB
Voor een toerkaart is geen licentie nodig.

Ledenpas NTFU 

Fietsers worden door de secretaris aangemeld bij de NTFU en ontvangen van de NTFU een ledenpas.
Hiermee krijg je korting op het inschrijfgeld bij een officiële NTFU tocht.

Toer- en trainingskaarten

Omdat de schaatshal in Assen gesloten is wordt de training gegeven in de ijshal van Enschede.
We maken gebruik van de publieksuren op maandag. Hiervoor kan een 11- of 22 rittenkaart aangeschaft worden.
Deze moet zelf aangeschaft worden bij de ijsbaan in Enschede.

Vervoer

Op maandag tijdens het ijsseizoen wordt met personenauto’s naar het ijsstadion in Enschede gereden. De startplaats is bij de kringloopwinkel aan de Schurinkstraat in Ommen. Het vertrek is om 18:50 uur.
Aan het begin van het seizoen wordt een rijdersschema samengesteld, zodat iedereen kan zien wie wanneer moet rijden.

Trainingsdagen en -uren

IJstrainingen:

Toerrijders op maandag: 20.15 – 21.30 uur

Fietstraining:

Woensdag (april t/m september)
April:                           start 18.30  uur
Mei t/m september:    start 19.00  uur           .

Plaats: verzamelen op de brug in Ommen.

De nadruk ligt op trainen en niet op toeren!
Voor fietsleden vanaf 15 jaar. 

Toerfietsen:

Maandag (april t/m september).
April:                           start 18.30  uur
Mei t/m september:    start 19.00  uur.
Plaats: verzamelen op de brug in Ommen

Er wordt gefietst in 2 groepen:
Groep A op een toersnelheid van maximaal 33 km per uur en groep B op een toersnelheid van maximaal 30 km per uur.

Voor leden, fietsleden en niet-leden vanaf 15 jaar

Veiligheid

Tijdens de ijstrainingen zijn handschoenen en muts verplicht en een helm wordt aanbevolen.
Tijdens de fietstrainingen en het toerfietsen is een helm verplicht. 

Trainers

Vacant

Ledenadministratie:

Roelof Terwel
Geelgorsstraat 32,      7731 ZC OMMEN
0529 – 451542           r.terwel@hccnet.nl

Internet:         www.dedoorloper-ommen.nl

Kosten per lidmaatschap van 1 okt. t/m 30 sept. Seizoen 2017 -2018

Categorie

 

Schaats/fiets/skeelerlid Basis Contributie Extra per discipline
 

Pupillen

 

€ 25,-

 

€ 6,-

 

€   10,-

 

Junioren

 

€ 25,-

 

€ 6,-

 

€   10,-

 

Senioren

 

€ 50,-

 

€ 6,-

 

€   10,-

 Toelichting lidmaatschap:

  1. Het lidmaatschap voor schaatsleden loopt van 1 oktober t/m 30 september.
  2. Het lidmaatschap voor fietsleden loopt van 1 maart t/m 28 februari.
  3. Opzeggingen van schaatsleden dienen schriftelijk of via mail vóór 1 september van het nieuwe lidmaatschapsjaar bij het secretariaat of de ledenadministratie bekend te zijn.
  4. Zo niet, dan is contributie voor het hele lidmaatschapsjaar verschuldigd.
  5. Opzeggingen van fiets- en skeelerleden dienen schriftelijk of via mail vóór 1 april van het nieuwe lidmaatschapsjaar bij het secretariaat of de ledenadministratie bekend te zijn.
  6. Zo niet, dan is contributie voor het hele lidmaatschapsjaar verschuldigd.
  7. Leden, die voor 1 oktober van een jaar 16 jaar worden, betalen het seniorentarief vanaf 1 oktober van het volgende jaar.
  8. 1 oktober van datzelfde jaar het seniorentarief per jaar.
  1. Licenties voor de jeugdleden wordt door de vereniging betaald.