785true dots bottomright 170true false 800http://www.dedoorloper-ommen.nl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/white-square-1
  • 5000 slideright false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 slideright false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 slideright false 60 bottom 30
    Slide3

Adreswijziging

Een adreswijziging graag z.s.m. doorgeven aan de ledenadministratie:

– per e-mail: r.terwel@hccnet.nl

– per post: Ledenadministratie YV De Doorloper Ommen , Geelgorsstraat 32,  7731 ZC  Ommen