Actueel

Op deze pagina vind je actuele berichten en activiteiten van de vereniging.

Door coronamaatregelen is de algemene ledenvergadering van
IJsvereniging De Doorloper Ommen, oorspronkelijk gepland op 25 november
2021, nu uitgesteld tot dinsdag 19 april 2022.

Het bestuur nodigt hierbij de leden en seizoenkaartabonnees van IJsvereniging de
Doorloper Ommen uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 25
november 2021, die gehouden wordt in paviljoen "de IJskelder" in het Laar. De
vergadering begint om 20:00 uur.
Om toegang te krijgen is een vaccinatiebewijs (CoronaChek app), een recente
negatieve testuitslag of een herstelbewijs nodig.


Agenda
1. Opening.
2. Verslag algemene ledenvergadering dd. 28 november 2019
3. Jaarverslag secretaris 2019-20 en 2020-21.
4. Jaarverslag penningmeester 2019-20 en 2020-21
5. Begroting 2021-22
6. Verslag kascontrole-commissie 2019-20 en 2020-21
7. Benoeming nieuwe kascontrole-commissie
8. Pauze
9. Bestuursverkiezing
Aftredend volgens het rooster: 10-2020 R.G.M. Pillen, niet herkiesbaar
10-2021 D. Boschman, herkiesbaar
10-2021 W.R. Feddema, herkiesbaar

Voor R.G.M Pillen is er een vacature.
NB. Namen van kandidaten kunnen ingeleverd worden tot de aanvang van de vergadering bij
de secretaris.
10. Regeling vervanging bestuursleden bij afwezigheid.
11. Mededelingen voorzitter.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

Het bestuur heeft nagegaan hoe de ijsbaan in Het Laar open kan met in achtneming van de vereiste coronamaatregelen. Daarvoor is gebruik gemaakt van het veiligheidsprotocol van de KNSB.

Uit het protocol blijkt dat een beperkt aantal schaatsers tot de baan mag worden toegelaten om de vereiste onderlinge afstand te kunnen bewaren. Verder dient de veiligheid van parkeren en toegang tot de baan coronaproof te zijn. Daarvoor zal toezicht nodig zijn van 10 à 15 vrijwilligers.

Het clubgebouw moet gesloten blijven behalve de toiletten. De toiletten dienen veel vaker dan normaal te moeten worden gereinigd.

Een plan voor de opening van de baan dient getoetst te worden door de Gemeente en door de Veiligheidsregio IJsselland.

Het aantrekken van 10 à 15 extra vrijwilligers voor de toezicht, een coronacoördinator en extra reiniging van toiletten, naast de organisatie van de toelating tot de baan ziet het bestuur als zeer bezwaarlijk.

Daarnaast speelt het gezondheidsrisico dat de vrijwilligers lopen zwaar in de afweging en het wordt betwijfeld of op en rond het ijs de coronaregels hoe dan ook goed te handhaven zijn.

De conclusie van het bestuur is om de baan deze winterperiode gesloten te houden.

Egbert Boezelman

1938 – 2020

Op 11 december ontvingen wij het bericht van het plotselinge overlijden van Egbert Boezelman.

Wij kennen hem als zeer betrokken bij onze vereniging. Zo was hij een groot beijveraar om tot oprichting te komen van een ijsvereniging in Ommen met een 400 meterbaan. Begin 1969 werd de oprichting een feit. Gedurende een aantal jaren is hij  penningmeester geweest. Zijn bestuursperiode werd afgesloten met een erelidmaatschap.

Hij was een echte doener. Dat bleek ook bij de totstandkoming van ons clubgebouw.

Verder was hij een aantal keren de organisator van landelijke schaatskampioenschappen en skeelermarathons in Ommen.

Als in de afgelopen jaren een enkele keer een ijsperiode was, dan was Egbert steevast te vinden bij de ijsbaan in Het Laar en deed graag mee in het rooster voor de entreekassa.

Het Bestuur.

Wij hebben bij al onze leden een oproep gedaan om aan te melden voor de jaarvergadering. Hierop hebben zich slechts drie personen gemeld. Wij denken dat t.g.v. van de huidige maatregelen de mensen extra terughoudend zijn en hebben besloten om de jaarvergadering op te schorten naar volgend jaar.

Leden kunnen desgewenst de vergaderstukken toegestuurd krijgen van de uitgestelde jaarvergadering.

Zaterdag 19 september was er voor de fietsers onder de leden van de schaatsclub “De Doorloper” toch een slotrit georganiseerd. Niet, dat er deze zomer überhaupt ritten als groep gereden werden, maar het idee, om toch nog een keer samen fietsen in 2020, viel in goede aarde!

9 mensen hadden zich aangemeld, waarvan 2 op het laatste moment helaas moesten afhaken. Daarom zaten de 7 die ochtend zo rond 8.45 uur al aan de koffie ( met natuurlijk heerlijke cake) bij Klaas Winters en Riek in de tuin. Er was gezorgd voor de 1,5 m maatregel en om 9.10 uur gingen we in het zadel.

De route was voorbereid door Klaas en Michel Beniers en beide mannen hebben we ons weer een prachtige rit voorgeschoteld. Met als “voorrijder” Michel reden we via Lemele en Nijverdal tot aan de voet van de, wat ik gemakshalve maar “de speeltuin voor wielrenners” noem, het gebied van de Sallandse Heuvelrug met als toppunt de Holterberg! Daar gingen de echte enthousiastelingen even goed “los” tot bij het museum. Na alle te warme kleding bij Michel in de Audi verzameld te hebben, gaf Klaas Winters het sein voor de volgende etappe. Net over de Schipbeek voor Markelo stond een tijdje later Michel klaar met koffie, fris en cake. Even de inwendige mens weer bijvoeren…

Een volgende stop was in Hengevelde om te voldoen aan de lange traditie van koffie met appeltaart. Ook dit was een prettige onderbreking. Na nog een korte stop voorbij de oversteek van de N350 (bij de Grimberg) werd de route verder afgewerkt in de richting van Ommen, terug naar de Ommeresweg, waarna er bij iedereen ruim 130 km op de teller stond!

Tijdens de hele route hadden we werkelijk prachtig fietsweer en de tocht is probleemloos verlopen. De bijna 1000 (gezamenlijke) kilometers leverden namelijk geen enkele lekke band op of enig ander ongemak.

Bij terugkomst werd er gezamenlijk nog, onder het genot van een hapje en een drankje wat nagepraat. Een topdag, mede dankzij de perfecte organisatie.

Waarvoor dank, Klaas, Riek en Michel!

Hopelijk kunnen we in 2021 weer gewoon onze wekelijkse ritten maken onder betere omstandigheden.

Door: Klaas Hadderingh. Dank aan Bennie Haverkort voor de foto’s.

Sinds maandag 11 mei 2020 zijn de regels voor buitensporten versoepeld. Het advies van de NTFU is om met groepjes van maximaal 4 personen te fietsen, waarbij je de 1,5 meter afstand wel in acht neemt.

Het bestuur van De Doorloper vindt de ruimte, die dit advies biedt, nog onvoldoende basis om clubactiviteiten te hervatten. Het bestuur raadt haar leden aan om het advies van de NTFU op te volgen als ze gaan fietsen. Het volledige advies van de NTFU is hier te vinden.

In verband met de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is de opening van het fietsseizoen tot nader bericht uitgesteld. 

De toerfietsgroep van IJsvereniging De Doorloper uit Ommen start zaterdag 28 maart het fietsseizoen traditiegetrouw met een openingstoertocht. Deze toertocht met een lengte van 70 km start om 13.00 uur bij het clubhuis van de ijsvereniging in Het Laer.

Vanaf 12.30 uur is iedere fietsliefhebber (ook niet-leden) welkom voor een bak koffie om vervolgens gezamenlijk op de fiets de tocht te starten. Omdat voor velen de toertocht het begin van het seizoen is, zal het tempo tijdens het fietsen hierop worden aangepast. Voor de toerfietsers van De Doorloper geldt altijd: Samen uit, samen thuis! Mocht je na deze openingstoertocht de smaak te pakken hebben: vanaf 30 maart wordt elke maandagavond, woensdagavond en zaterdagmiddag in clubverband gefietst. De start is op de Vechtbrug. ​